(کیفیت فوق العاده بالا،با دوبله ی فارسی در ۱۴ قسمت)

تهیه شده در ۸ دی وی دی

در این سری مستند به وسیله ی بازسازی کامپیوتری که بسیار واقع بینانه است، به دیدار یک سیاه چاله، پرسه زدن در سطح مریخ و شیرجه زدن درون خورشید خواهیم پرداخت و نیز سوال هائی مطرح می شود که آیا ما به تنهایی زندگی می کنیم؟ آیا جایی خارج از زمین وجود دارد که بتواند از حیات بشر پشتیبانی کند؟ آیا واقعا جایی مثل خانه وجود دارد؟

   قسمت ها به قرار زیر می باشند:

۱. اسرار خورشید

معرفی مشخصات خورشید،برداشتهای بشر از ماهیت خورشید در گذشته،بررسی واکنش‌های هسته‌ای خورشیدی،نحوه‌ی شکل‌گیری خورشید و منظومه‌ی ‌خورشیدی،میدان مغناطیسی خورشید،لکه‌های خورشیدی و فورانهای انبوه تاجی خورشید،خورشید لرزه،توفانهای خورشیدی،شفق‌های قطبی زمین و علت پیدایش آن،بررسی علت گرمای زیاد تاج خورشیدی،کسوف یا خورشید گرفتگی،مرگ خورشید،


۲. مریخ، سیاره سرخ

مشابهت‌های زمین و مریخ،مشخصات مریخ و وضعیت آن در منظومه‌ی خورشیدی،ارتفاعات مریخ،تاریخچه‌ی اکتشافات بشر از مریخ و پرتاب فضاپیما به آنجا،وضعیت جوّی مریخ،احتمال وجود آب بر روی مریخ،آیا تمدن‌های بیگانه بر روی مریخ زندگی می‌کنند؟،فعالیتهای زمین‌شناختی در مریخ،بررسی احتمال وجود زندگی میکروبی بر روی مریخ

۳. پایان زمین

عواملی کیهانی که ممکن است زمانی زمین را نابود سازند،دنباله‌دارها و شهاب‌سنگهای خطرناک نزدیک زمین،تاریخچه برخورد سنگهای آسمانی با زمین،روشهای نابودسازی و دورکردن سنگهای آسمانی خطرناک،انفجارهای اشعه‌ی گاما و احتمال برخورد آنها با زمین،مرگ خورشید و تأثیرات آن برکره‌ی زمین،نظریه‌ی شکافت بزرگ و نابودی کیهان

۴. مشتری، سیاره غول‌پیکر

بررسی ساختار سیاره‌ی مشتری،مشخصات مشتری و وضعیت آن در منظومه‌ی خورشیدی،وضعیت جوّی مشتری،نحوه‌ی شکل‌گیری مشتری،بررسی پدیده‌ی فریزبی در مشتری و آثار آن بر زمین،تاریخچه‌ی شناخت بشر از مشتری،لکه‌ی سرخ مشتری،اقمار مشتری،امکان وجود زندگی در قمر اروپا و کاوشگری‌های آینده،میدان مغناطیسی مشتری،حلقه‌های مشتری،سایر لکه‌های روی مشتری

۵. ماه

مقایسه ماه با اقمار سیارات دیگر منظومه‌ی خورشیدی،بررسی مشخصات کره‌ی ماه و وضعیت آن نسبت به زمین،وضعیت جوّی ماه،دهانه‌های برخوردی ماه،خصوصیت سنگها و خاک ماه،تاریخچه‌ی شناخت انسان از ماه و تأثیرات آن در زندگی او،تأثیر ماه بر اوضاع جوّی زمین،نظریات مطرح شده در مورد پیدایش ماه،


۶. فضاپیمای زمین

مشخصات کلّی کره‌ی زمین و موقعیت آن در منظومه‌ی خورشیدی،نحوه‌ی شکل‌گیری زمین،بررسی نحوه‌ی برخورد سنگهای آسمانی با زمین در دورانهای اولیه،احتمالات مطرح در مورد نحوه‌ی پدید آمدن آب بر روی زمین؛بررسی عوامل پدیدآورنده‌ی زندگی بر روی زمین،عوامل حیاتی برای بقای موجودات زنده بر روی زمین،آب شدن یخهای قطبی

۷. سیارات داخلی

مقایسه‌ی زمین و زهره،مشخصات سیاره‌ی زهره و وضعیت آن در منظومه‌ی خورشیدی،شناخت بشر از زهره در طول تاریخ،نحوه شکل‌گیری زهره،چرخش پسرونده‌ی زهره،بررسی اوضاع جوّی زهره،پدیده‌ی اثر گلخانه‌ای در زهره،آتشفشانهای زهره،وقوع آذرخش در زهره،نوع ابرهای زهره،خصوصیات عطارد و وضعیت آن در منظومه‌ی خورشیدی،دهانه‌های برخوردی عطارد،اوضاع جوّی عطارد،ارتفاعات عطارد،وجود یخ در عطارد

۸. زحل، ارباب حلقه‌ها

خصوصیات زحل و موقعیت آن در منظومه‌ی خورشیدی،مشخصه‌ی حلقه‌های زحل،قانون بقای تکانه‌ی زاویه‌ای در زحل،تاریخچه‌ی شناخت زحل توسط بشر،طبقه‌بندی حلقه‌های زحل،توفانهای زحل،اکتشافات فضاپیماهای ارسالی به زحل،اقمار زحل،بررسی قمر تیتان،نقش قمر انسلادوس در بقای حلقه‌ها،احتمال وجود زندگی در برخی از اقمار زحل

۹. کهکشان‌های خارجی

آشنایی با پدیده‌ای به نام کهکشان،شناخت انواع کهکشان،مواد و اجرام تشکیل‌دهنده‌ی کهکشان،آشنایی با برخی از کهکشانهای مهم خارجی،چگونگی برخورد کهکشان‌ها،تکینگی گرانشی بُعد متناهی،نحوه‌ی شکل‌گیری کهکشان‌ها،بررسی کهکشان راه‌شیری،کهکشان آندرومدا،کشف کهکشان‌ها توسط بشر،نقش سیاه‌چاله‌ در کهکشان‌ها،نحوه‌ی تشکیل سیاه‌چاله،سیاه‌چاله‌ی ابرپرجرم،ماده‌ی تاریک،انرژی تاریک،فن‌آوری‌های نوین رصد نمودن کهکشان‌ها

۱۰. زندگی و مرگ ستاره

نحوه‌ی تولد ستارگان،ستون‌های آفرینش،نقش گرانش در پیدایش ستارگان،انواع ستارگان،واکنش‌های هسته‌ای ستارگان،رشته‌ی اصلی،فشار تبهگنی الکترون،کوتوله‌ی سرخ،کوتوله‌ی سفید،هیولای سرخ،انواع مرگ ستارگان،ستاره‌ی نوترونی،برخورد ستارگان،تب‌اختر،رابطه‌ی مرگ ستارگان و سیاه‌چاله،انفجار ابرنواختری یا سوپرنوایی،خوشه‌ی کروی،کوتوله‌ی قهوه‌ای،رابطه‌ی جرم ستاره با مدت عمر آن

۱۱. سیارات خارجی

تاریخچه‌ی کشف پلوتو،علت حذف پلوتو از جمع سیارات،خصوصیات پلوتو و وضعیت آن در منظومه‌ی خورشیدی،وضعیت جوّی پلوتو،تعریف جدید برای سیاره،کمربند کوئیپر یا کایپر،سیارات کوتوله،فضاپیمای افقهای نو؛مشخصات اورانوس و وضعیت آن در منظومه‌ی خورشیدی،خصوصیت جوّی اورانوس،تاریخچه‌ی شناخت اورانوس توسط بشر،حلقه‌های اورانوس،اقمار اورانوس،خصوصیات نپتون و موقعیت آن در منظومه‌ی خورشیدی،اوضاع جوّی نپتون،بادهای نپتون،لکه‌ی تیره‌ی نپتون،اقمار نپتون،قمر تریتون


۱۲. خطرناک‌ترین مکان کیهان

مگنتار،نحوهِ تشکیل مگنتار،انفجار مگنتاری،سیاه‌چاله،سقوط ستارگان در سیاه‌چاله،فاصله‌ی افق حادثه،سیاه‌چاله‌ی ابرپرجرم،آیا راه شیری نیز دارای سیاه‌چاله‌ی ابرپرجم می‌باشد؟،برخورد کهکشان راه شیری با آندرومدا،هم‌نوع خواری کهکشانی،اخترنما،فورانهای بلیزر

۱۳. در جستجوی ای.تی

بررسی امکان وجود حیات در نزدیک‌ترین ستارگان به ما،ترکیبات بوجود آورنده‌ی زندگی،شبیه‌سازی رایانه‌ای موجودات زنده‌ی احتمالی در برخی سیارات،احتمال وجود حیات در قمر اروپای مشتری،بررسی احتمال وجود زندگی در قمر تیتان زحل،فن‌آوری‌های کشف علایم رادیویی موجودات بیگانه،تصورات بشر از موجودات بیگانه،پیش‌بینی‌های آینده‌نگرانه در مورد پیشرفت‌های رایانه‌ای بشر در رابطه با حیات

۱۴. فراتر از انفجار بزرگ

بررسی گام به گام نحوه‌ی فهم انسان راجع به کیهان از آغاز تا عصر حاضر،نحوه‌ی رصد نمودن‌های آسمان توسط انسان ابتدایی،تفاوت اخترشناسی و طالع بینی نجومی،نظریه‌ی بطلمیوس راجع به کیهان،نظریه‌ی خورشید مرکزی کوپرنیک،نظریه‌ی کپلر در تکمیل نظریه‌ی کوپرنیک،نظریات گالیله پیرامون کیهان،اسحق نیوتن و قوانین حرکت و قوانین جهانی گرانش،نظریه‌ی نسبیت عام و خاص انیشتین،نظریه‌ی اتم نخستین (انفجار بزرگ) لومیتر
انبساط کیهان و ادوین هابل،نظریه‌ی حالت پایدار هویل،رد نظریه‌ی حالت پایدار توسط گاموف و آلفر،اثبات نظریه‌ی لومیتر (انفجار بزرگ) بوسیله‌ی پنزیس و ویلسن،نظریه‌ی تورم،کشفیات ماهواره‌ی WMAP،توصیف وقایع صورت گرفته از انفجار بزرگ تا تشکیل کهکشان‌ها،نابودی خورشید و کره‌ی زمین در میلیاردها سال آینده،شکافت بزرگ و نابودی کیهان،

- – - – - – - – - – - -

تعداد دی وی دی: ۸ عدد

تعداد اپیزود: ۱۴

زبان: فارسی

- – - – - – - – - -

قیمت: 12500 تومان
روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

iconطبقه بندی: نجوم، فیزیك، مستند،
برچسب ها: مجموعه آموزشی نجوم/ با دوبله فارسی،

تاریخ : جمعه 9 تیر 1391 | 01:06 ب.ظ | نویسنده : physicfa | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic